Hem

FÖRSÄKRING FÖR GRÄVMASKINER OCH HJULLASTARE

En jättebra entreprenadmaskinförsäkring

Vi vågar lova att vi har en jättebra entreprenadmaskinförsäkring. Och då snackar vi både innehåll och pris. Att arbeta som maskinförare innebär ofta att du arbetar i en riskfylld miljö. Då är ett bra försäkringsskydd viktigt. En särskild förarolycksfallsförsäkring ingår i vårt erbjudande.

Vi har också en av de mest fördelaktiga avbrottsförsäkringarna på marknaden. Om din maskin blir skadad och inte kan användas betalar vi ut ersättning redan från dag tre, vilket är halva karenstiden jämfört med många andra försäkringar. Detta är angeläget eftersom en stillastående maskin betyder utebliven intäkt för de flesta entreprenörer. I vår entreprenadmaskinförsäkring ingår naturligtvis också trafikförsäkring, försäkring mot brand, stöld, skadegörelse, lösöre, glas- och vagnskada samt ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Dessutom ingår åkarförsäkring.

Entreprenadmaskinförsäkring via Försäkringshuset

Stortorget, Box 14

83121 Östersund

Telefon: 0200-88 38 88

info@emfse.se

www.fhuset.se

- Försäkra en grävmaskin

- Entreprenadmaskin

- Försäkring för grävmaskin

- hjullastareförsäkring

- försäkra en lastmaskin